Likwidacja spółki S24

Coraz częściej przedsiębiorcy wybierają łatwą i szybka formę rejestracji  spółki w teleinformatycznym systemie S24, bez konieczności wizyty u notariusza.  Już teraz na stronie Ministerstwa możemy dokonać rozwiązania spółki jawnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowej. W systemie teleinformatycznym można zlikwidować te spółki, które zostały zawiązane przez Internet.

Art. 270 pkt. 21 k.s.h. mówi, że w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP”.

Przez  kilkanaście miesięcy prawodawca dawał możliwość likwidacji spółki w systemie S24, jednak na samej stronie ministerstwa nie widniały formularze, według których można by tego dokonać. Teraz jednak mamy taką możliwość – przepisy te zostały znowelizowane i wcielone w życie.

Na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości możemy znaleźć wzorce uchwał o rozwiązaniu spółki, a także powołaniu likwidatorów – dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych oraz komandytowych. Jeżeli spółka została założona z wykorzystaniem wzorca umowy zawartym w systemie S24, w taki sam sposób może zostać zlikwidowana. Informacje są dostępne na portalu https://ekrs.ms.gov.pl.

Jakie są wyjątki ?

Takiej możliwości niestety nie mają jednak spółki założone przez S24, ale przed wrześniem 2015 roku. Dlaczego ? Ich dane nie zostały zaktualizowane i przeniesione do nowego systemu, który daje taką możliwość. Taka sytuacja może spotkać także spółki, które w czasie trwania działalności spółki zmieniały postanowienia umowy spółki u notariusza oraz dokonano zbycia udziałów w systemie.

Ważnym wymogiem jest opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez ePUAP uchwały podjętej przez wszystkich wspólników.

Likwidacja spółki drogą elektroniczną to wiele udogodnień dla przedsiębiorcy. Koszty są znacznie mniejsze, a oszczędność czasu naprawdę duża.

Warto pamiętać, że o ile uchwałę można podjąć w systemie S24 – rozpoczynając proces likwidacji, to w wersji elektronicznej nie możemy sporządzić bilansu otwarcia likwidacji. Od momentu podjęcia uchwały na przedstawienie jego na zgromadzeniu wspólników jest jedynie 15 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zmianami).