Wynagrodzenie likwidatora w spółce z o.o.

Co do zasady likwidatorowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje wynagrodzenie. Jego wielkość zależy jednak od wielu czynników. Tę kwestię reguluje między innymi art. 276 Kodeksu Spółek Handlowych.

Wspomniany wcześniej art. 276 KSH mówi o wynagrodzeniu, które należne jest likwidatorowi ustanowionemu przez Sąd. To wynagrodzenie jest obowiązkowe, a jego wysokość jest zależna od decyzji Sądu.  Nie istnieje jednak konkretny artykuł według którego można spodziewać się określonej wysokości wynagrodzenia narzuconego przez Sąd. Często spotykamy się jednak z sytuacją, gdy wynagrodzenie to jest ustalane na podstawie wynagrodzenia Syndyka.

Likwidatorzy jednak są powoływani nie tylko przez Sąd. Ci, którzy zostali wybrani przez wspólników również powinni otrzymać stosowne wynagrodzenie. Przepisy prawne nie wprowadzają jednak koniczności zawierania np. umowy o dzieło z wyznaczonymi likwidatorami. Wypłacenie wynagrodzenia jest więc możliwe na podstawie odpowiedniego zapisu w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

Wysokość wynagrodzenia likwidatora jest ustalana indywidualnie. Może przybrać ono formę jednorazowej płatności po likwidacji lb comiesięcznego wynagrodzenia, a nawet kwartalnego itd. Należy jednak pamiętać o tym, że wynagrodzenie jest wypłacane z majątku, który posiada likwidowana spółka.

Czym kierować się podczas ustalania wynagrodzenia likwidatora ?

Wynagrodzenie, które zostanie wypłacone likwidatorowi – tak jak w każdej sytuacji, powinno być dostosowane do ilości powierzonych obowiązków,  czasu trwania i stopnia skomplikowania samej likwidacji spółki.