Upadłość likwidacyjna

Czym jest upadłość likwidacyjna ?

Upadłość likwidacyjna to nic innego jak proces, który polega na całkowitym zaspokojeniu wszystkich roszczeń wierzycieli z środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego.

Upadłość potocznie nazywana bankructwem, krachem, fiaskiem  ma swoje rozpoczęcie w sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań co stanowi o jego niewypłacalności.

Cel upadłości likwidacyjnej

Głównym celem upadłości likwidacyjnej, jest skuteczne dochodzenie roszczeń przez istniejących wierzycieli i zbycie majątku dłużnika oraz  upadłego przedsiębiorstwa, aby w ten sposób zaspokoić powstałe zobowiązania z uzyskanych w wyniku tego działania środków – jest to typ egzekucji uniwersalnej.

W przypadku upadłości likwidacyjnej zarząd przedsiębiorstwa traci swoje prawa do zarządzania majątkiem a następnie zobowiązany jest go przekazać syndykowi, który doprowadza do zbycia majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W wyniku działań podjętych przez syndyka, uzyskane środki zostają podzielone między wszystkich wierzycieli na podstawie wcześniej przygotowanego planu podziału, który szczegółowo i bliżej określa ustawa.

Rodzaje upadłości

  • upadłość likwidacyjna – polega na sprzedaży majątku dłużnika i zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z tej sumy, która została pozyskana ze sprzedaży,
  • upadłość mająca na celu zawarcie układu – umożliwia kontynuację działalności przedsiębiorcy poprzez zawarcie układu z jego wierzycielami.

Co jeszcze należy wiedzieć o upadłości likwidacyjnej ?

Korzyścią dla przedsiębiorcy, którego dotyka upadłość likwidacyjna jest fakt, że firmy, które zaczynają nową działalność, zachowują uzyskane z niej dochody w całości dla siebie – nie obciążają ich zobowiązania spłaty następnych sum.

W trakcie trwania upadłości likwidacyjnej przedsiębiorca nie ma możliwość dalszego prowadzenia działalności spółki oraz nie może zarządzać posiadaną przez siebie firmą.

Zakończenie całego procesu upadłościowego ogłasza sąd po dokonaniu wszystkich formalności związanych z procesem upadłościowym.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535)