Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poruszając temat likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przede wszystkim wartym uwagi jest podkreślenie, że każdy przypadek stanowi często indywidualną kwestię, którą zalecamy konsultować z naszymi specjalistami wchodzącymi w skład działu prawnego.

Rozpoczęcie całego procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest równoznaczne z chwilą podjęcia decyzji przez wszystkich Wspólników spółki o podjęciu uchwały stanowiącej o rozwiązaniu spółki. Uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać podjęta  w formie aktu notarialnego, zatem konieczna jest wizyta u Notariusza.

Nasz zespół specjalistów ściśle współpracuje z wieloma Notariuszami posiadającymi swoje Kancelarie Notarialne  na terenie całej Polski, zatem koszty związane ze sporządzeniem uchwały o rozwiązaniu spółki będą znacznie mniejsze od standardowych stawek taksy notarialnej przy korzystaniu z pomocy prawnej naszej Kancelarii.

Ważnym elementem uchwały dotyczącej rozwiązania spółki jest podjęcie jednocześnie uchwały w bardzo istotnym przedmiocie jakim jest mianowanie i powołanie likwidatora lub nawet kilku likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z określeniem ich reprezentacji, adresów zamieszania, dokładnych imion, nazwisk.

Najczęściej likwidatorami co są wszyscy członkowie dotychczasowego zarządu, bowiem w tej sytuacji nie jest konieczne odwoływanie ich z pełnionej funkcji.

Ważne jest tu zachowanie terminu zgłoszenia, które dokonać należy nie później niż siedem dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zakresie obowiązków powołanych likwidatorów znajduje się już na samym początku likwidacji sp. z o.o. dokonanie zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do wspominanych dokumentów aktualizacyjnych składanych do Sądu należy jako załącznik dołączyć dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty dotyczącej ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  Koszt związany ze zmianą wpisu w Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to 350 zł w przypadku spółki zarejestrowanej drogą tradycyjną – w Kancelarii Notarialnej. Niestety likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z dodatkowymi opłatami uiszczanymi na rzecz Sądu rejestrowego, jako przykład warto wymienić np. ogłoszenie o wezwaniu wierzycieli, przy którym opłata zależy od liczby znaków i wynosi 0,70 zł za tylko jeden znak (znakami są litery, cyfry, znaki przestankowe, odstępy między wyrazami).

W celu pokazania konkretnej kwoty i wyceny można udać się do dowolnego punktu przyjmowania ogłoszeń  – ich dokładny wykaz wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przybliżając dalej temat likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością  należy wspomnieć o wskazaniu przyczyny podjęcia decyzji przez Wspólników o rozwiązaniu spółki, która jest jednoznaczna z powzięciem opisanej wyżej uchwały o rozwiązaniu spółki, ale nie jest to równoczesne z samym rozwiązaniem spółki. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje bowiem po przeprowadzeniu czasochłonnego i skomplikowanego tzw. procesu likwidacyjnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych(U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.);