Posługiwanie się przez spółkę firmą z dopiskiem „w likwidacji”.

Likwidacja spółki to skomplikowany proces, który wymaga przejścia kilku etapów. Jednym z nich jest posługiwanie się nazwą spółki z dopiskiem „w likwidacji”. Ta część składowa nazwy informuje kontrahentów oraz osoby trzecie, że spółka powoli znika z rejestru przedsiębiorstw i nie powinna zawierać nowych zobowiązań wobec innych podmiotów.

Informacji na temat tego, że spółka, że likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji” znajdziemy w art. 274 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informujący o likwidacji spółki  jest deklaratoryjny. Oznacza to, że potwierdza on fakt rozpoczęcia likwidacji spółki, sam bieg sprawy rozpoczynają wspólnicy spółki.

Od kiedy należy posługiwać się dopiskiem „ w likwidacji” ?

Dopiskiem spółka „ w likwidacji” należy posługiwać się od momentu otwarcia likwidacji spółki tj. z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

O czym warto pamiętać ?

Warto pamiętać o tym, że pomimo proces likwidacji się rozpoczął spółka nadal zachowuje swoją osobowość prawną.